Back

docker - 使用镜像加速服务 - docker mirrors

发布时间: 2023-01-16 00:43:00

refer to:

https://github.com/docker-practice/docker-registry-cn-mirror-test/actions/runs/3921115326

https://www.runoob.com/docker/docker-mirror-acceleration.html

https://yeasy.gitbook.io/docker_practice/install/mirror

哪些docker mirror 可用

上面的github项目特别好,

可以看到所有的docker 的可用列表。

无脑解决办法:

使用这个 镜像:

Back